Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sie 22, 2021 in Kurierzy i transport |

Jakie dokumenty są wymagane przy przesyłkach międzynarodowych?

Jakie dokumenty są wymagane przy przesyłkach międzynarodowych?

Wysyłka międzynarodowa jest procesem skomplikowanym, wymagającym od nadawcy przestrzegania określonych zasad oraz posiadania odpowiedniej dokumentacji. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć, jakie dokumenty są niezbędne przy przesyłkach międzynarodowych oraz jakie znaczenie mają dla procesu wysyłki.

1. Dokumenty potrzebne przy wysyłce międzynarodowej

Podstawowym dokumentem przy przesyłkach międzynarodowych jest faktura. Określa ona wartość towarów, które znajdują się w przesyłce, i stanowi podstawę dla celnych formalności oraz kwestii ubezpieczenia. Ponadto, istotne są również:

– Dokumenty celnego charakteru – tzw. deklaracje celne, które informują organy celne o przewożonych towarach oraz ich wartościach.

– Dowód wysyłki – który potwierdza faktyczne nadanie przesyłki oraz umożliwia śledzenie jej przemieszczeń w trakcie przewozu.

– Oświadczenie – w niektórych przypadkach, nadawcy wymagać mogą oświadczenia, które potwierdzi np. zgodność przesyłki ze względami sanitarnymi czy regulacjami celno-skarbowymi danego kraju.

2. Wymagane dokumenty dla przesyłek do UE

Przy przesyłkach do krajów Unii Europejskiej wymagane są zazwyczaj tylko dwa dokumenty:

– Faktura – określająca wartość przewożonych towarów.

– Dowód wysyłki – potwierdzający fakt nadania paczki.

W ramach UE, przepisy celne mniej ścisłe, a proces przesyłki zdecydowanie bardziej ułatwiony niż przy wysyłkach między innymi państwami na świecie.

3. Wymagane dokumenty dla przesyłek poza UE

Z kolei w przypadku przesyłek poza UE, wymagania są bardziej rygorystyczne. Przesyłki muszą być opatrzone:

– Deklaracją celna – określającą wartość przewożonych towarów.

– Dokumentem przewozowym – np. listem przewozowym, który jest podstawą dla całego procesu przesyłki.

– Dokumentami koniecznymi dla importu danego kraju – w zależności od państwa, do którego wysyłka ma się udać, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty.

4. Wazne znaczenie posiadania odpowiedniej dokumentacji

Posiadanie odpowiedniej dokumentacji jest kluczowe dla udanego procesu wysyłki. Dokumenty celnego charakteru, faktury czy oświadczenia zwiększają szanse na sprawną, bezkolizyjną i szybką realizację przesyłki. Dodatkowo, mają też wpływ na koszty ubezpieczenia i minimalizowanie ryzyka strat, jakie mogą ponieść niewłaściwie zabezpieczone przesyłki.

5. Podsumowanie

Przesyłki międzynarodowe to skomplikowany proces, wymagający od nadawcy odpowiedniej dokumentacji i spełnienia określonych wymagań formalnych. Kluczowymi dokumentami są faktura oraz dokumenciki celne, wh odzewny sposób pozwolą uniknąć problemów w trakcie przesyłki. Przed nadaniem paczki, warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami kraju, do którego ma się udać, a także wykonać dokładny inwentaryzator treści przesyłki, co znacznie ułatwi określenie wartości, jaką należy podać na fakturze.